KK's Priest

Gamla Priest-medlemmar släpper fet platta

K. K. Downing och Tim ”Ripper” Owens har båda varit medlemmar i Judas Priest.

Nu är de tillbaka med ny musik som KK’s Priest.

Läs mer