Cheap Stuff

Det blir fullt pådrag på nya plattan med Cheap Stuff

Cheap Stuff har själva sagt ”Sometimes we suck, sometimes we rock”.

Oklart om man håller med på det första – för den nya plattan Kings & pawns rockar som fan!

Läs mer