Sonny Landreth

Låtar som säkert vilar på ett fantastiskt slide-spel

Sonny Landreth är en högst prisad och rutinerad musiker.

Denne slide-ekvilibrist, som har samarbetat med Eric Clapton, namnen Johnson samt John Hiatt med flera, ger oss nu ett nytt rhythm ’n’ blues-album.

Läs mer