INXS

Arvet lever kvar i högsta grad

Ännu ett band med en tragisk historia.

Men arvet efter INXS lever i allra högsta grad kvar. Inte minst med plattan Welcome to wherever you are.

Läs mer