Sisters Doll

Klassisk glamrock av Sisters Doll

Tre bröder tyckte att det var en bra idé att bilda ett glamrockband.

Då är det väl alldeles självklart att man tar bandnamnet Sisters Doll

Läs mer