Dorothy

Tredje gången gillt för Dorothy Martin?

Med whiskyglaset i ena handen och mikrofonen i den andra dominerar Dorothy Martin genom plattans tio spår.

Läs mer